Husk

Afhentning af haveaffald

(Afhentning kan ske fra mandag den pågældende uge)

  • Uge 17 (25 – 29 april)
  • Uge 24 (13 – 17 juni)
  • Uge 31 (1 – 5 august)
  • Uge 38 (19 – 23 september)
  • Uge 46 (14 – 18 november)

Græsslåningstider og andet mekanisk støj

Generalforsamlingen har besluttet, at brug af støjende redskaber, som f.eks. motorplæneklippere og motorsave begrænses til følgende tider i sommerhalvåret (1 april-30 sept.):

Mandag-lørdag: kl. 10-13 og 16-18.00 Søn- & helligdage: kl. 10-13 (Fredag dog 10-13 og 16-19)

Hvis græsslåningen sker ved ekstern bistand bedes grundejeren anmode om, at ovenstående tider så vidt muligt respekteres. Hvis man har håndværkere, bør brug af maskiner så̊ vidt muligt begrænses til dagtimerne.

Bestyrelsens formand er Peder Kristian Pedersen, Haarlandsbakken 5, 3220 Tisvildeleje. Han kan træffes på mobil 30 96 71 73 eller mail: : kristian.pkp.11@live.com

Hjemmeside: Foreningen har en lille hjemmeside på www.haarland.dk. På hjemmesiden kan man finde oplysninger om bestyrelsen og man kan finde servitutter, vedtægter, ordensreglement, referat fra generalforsamlingen, regnskab, budgetter m.m.

Det årlige kontingent betales senest 31. august ifølge vedtægterne. Det henstilles, at
betalingen tilmeldes PBS.

Af hensyn til miljøet/grundvandet opfordrer bestyrelsen til, at man undlader at benytte sprøjtegifte. Beplantning mod vej bedes beskåret – så rabatterne er brede nok til gæsteparkering og så man kan gå sikkert ved siden af vejen. Bemærk at vejene er 8 meter brede – sommerhusgrundene starter 4 meter fra vejmidte.

Venlig Hilsen

Bestyrelsen (dateret 21. november 2021)

HUSK

HUSK 2021

Afhentning af haveaffald

(Afhentning kan ske fra mandag den pågældende uge)
• Uge 16 (19 – 23 april)
• Uge 22 (31 maj – 4. juni)
• Uge 27 (5 – 9. juli)
• Uge 36 (6 -10. september)
• Uge 46 (15 – 19. november)

Græsslåningstider og andet mekanisk støj

Det er på generalforsamlingen besluttet, at brug af støjende redskaber, som f.eks. motorplæneklippere og motorsave begrænses til følgende tider i sommerhalvåret (1 april-30 sept):

Mandag-lørdag: kl. 10-13 og 16-18.00 Søn- & helligdage: kl. 10-13
(Fredag dog 10-13 og 16-19)

Hvis græs-slåningen sker ved ekstern bistand bedes grundejeren anmode om, at ovenstående tider så vidt muligt respekteres.

Når der udføres håndværksmæssigt arbejde, bør brug af maskiner så vidt muligt begrænses til dagtimerne.

Bestyrelsens formand er Peder Kristian Pedersen, Haarlandsbakken 5, 3220 Tisvildeleje. Han kan træffes på mobil 30 96 71 73 eller mail: kristian.pkp.11@live.com

Hjemmeside: Foreningen har en lille hjemmeside på landligger.dk. Klik derefter på
Haarlandsgården. Hjemmesiden kan som noget nyt også til-gås direkte fra haarland.dk.

På vores hjemmeside kan man finde oplysninger om bestyrelsen og man kan finde servitutter, vedtægter, ordensreglement, referat fra generalforsamlingen, regnskab, budgetter m.m.

Det årlige kontingent betales senest 31. august ifølge vedtægterne. Det henstilles, at
betalingen tilmeldes PBS.

Beplantning langs rabatter skal beskæres, så rabatterne er brede nok til gæsteparkering og således, at man uden besvær kan gå ved siden af vejen. Bemærk at vejene er 8 meter brede – sommerhusejernes grunde starter 4 meter fra vejmidte.

Venlig Hilsen Bestyrelsen (dateret 09.12.2020)

Overflytning afsluttet

Alt indhold er nu overført fra den gamle hjemmeside. Der er naturligvis småting der skal ændres for at få mest muligt ud af den nye hjemmeside men al information er flyttet.

Bemærk at man nu kan tilgå hjemmesiden via domænet haarland.dk Man behøver med andre ord ikke at navigere til Landligger.dk selvom hjemmesiden stadig er en del af denne.

Denne nye hjemmeside har en masse fordele som kan tages i nu og brug i fremtiden. Indtil videre kan man dog glæde sig over at hjemmesiden nu nemt vises på alle enheder blandt andet smartphones og PC.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk med flere.