HUSK 2023

Afhentning af haveaffald

Afhentning kan ske fra mandag den pågældende uge
  • Uge 17 (24-28 april)
  • Uge 26 (26-30 juni)
  • Uge 35 (28. august – 1. sept.)
  • Uge 44 (30. okt. – 3. nov.)

Støj

Musik, græsslåning og andet mekanisk støj.

Generalforsamlingen har besluttet, at brug af støjende redskaber, som f.eks. motorplæneklippere og motorsave begrænses til følgende tider i sommerhalvåret (1 april-30 sept.):

Mandag-lørdag: kl. 10-13 og 16-18.00 Søn- & helligdage: kl. 10-13 (Fredag
dog 10-13 og 16-19)

Hvis græsslåningen sker ved ekstern bistand bedes grundejeren anmode om, at ovenstående tider så vidt muligt respekteres. Hvis man har håndværkere, bør brug af maskiner så ̊ vidt muligt begrænses til dagtimerne.

Bemærk at det ikke er tilladt at spille musik i det fri – se ordensreglementet, punkt 2.

Bestyrelsens formand er Peder Kristian Pedersen, Haarlandsbakken 5, 3220 Tisvildeleje. Han kan træffes på mobil 30 96 71 73 eller mail: kristian.pkp.11@live.com

Hjemmeside: Foreningen har en lille hjemmeside på www.haarland.dk. På hjemmesiden kan man finde oplysninger om bestyrelsen og man kan finde servitutter, vedtægter, ordensreglement, referat fra generalforsamlingen, regnskab, budgetter m.m.

Det årlige kontingent betales senest 31. august ifølge vedtægterne. Det henstilles, at betalingen tilmeldes PBS.

Af hensyn til miljøet/grundvandet opfordrer bestyrelsen til, at man undlader at benytte sprøjtegifte. Beplantning mod vej bedes beskåret – så rabatterne er brede nok til gæsteparkering og så man kan gå sikkert ved siden af vejen. Bemærk at vejene er 8 meter brede – sommerhusgrundene starter 4 meter fra vejmidte.

For at forhindre nedbrydning af asfalten opfordres grundejere – der støder op til asfaltvejen – om at rense asfaltkanten for græs, mos m.m.

Venligst informer håndværkere/leverandører - at der er 30 km fartbegrænsning.

Venlig Hilsen Bestyrelsen (dateret 19. august 2023).

Overflytning afsluttet

Alt indhold er nu overført fra den gamle hjemmeside. Der er naturligvis småting der skal ændres for at få mest muligt ud af den nye hjemmeside men al information er flyttet.

Bemærk at man nu kan tilgå hjemmesiden via domænet haarland.dk Man behøver med andre ord ikke at navigere til Landligger.dk selvom hjemmesiden stadig er en del af denne.

Denne nye hjemmeside har en masse fordele som kan tages i nu og brug i fremtiden. Indtil videre kan man dog glæde sig over at hjemmesiden nu nemt vises på alle enheder blandt andet smartphones og PC.

Med venlig hilsen

René Bitsch

Administrator på Landligger.dk med flere.