Husk

Afhentning af haveaffald

(Afhentning kan ske fra mandag den pågældende uge)

Uge 17 (20-24 april)

• – 22(25-29 maj)
• – 27 (29 juni – 3. juli)
• – 36 (31. august – 4. september)
• – 46 (9-13 november)

Græsslåningstider og andet mekanisk støj

Grundejerforeningen har besluttet, at brug af støjende redskaber, som f.eks. motorplæneklippere og motorsave begrænses til følgende tider i sommerhalvåret (1 april-30 sept):

Mandag-lørdag: kl. 10-13 og 16-18.00 Søn- & helligdage: kl. 10-13 (Fredag dog 10-13 og 16-19)

Hvis græsslåningen sker ved ekstern bistand bedes grundejeren anmode om, at ovenstående tider så vidt muligt respekteres.

Når der udføres håndværksmæssigt arbejde, bør brug af maskiner så vidt muligt begrænses til dagtimerne.

Bestyrelsens formand er Peder Kristian Pedersen, Haarlandsbakken 5, 3220 Tisvildeleje. Han kan træffes på mobil 30 96 71 73 eller mail: kristian.pkp.11@live.com

Hjemmeside: Foreningen har en lille hjemmeside på www.landligger.dk Klik derefter på Haarlandsgårdens Grundejerforening eller gå direkte til hjemmesiden på haarland.dk.

På vores hjemmeside kan man finde oplysninger om bestyrelsen og man kan finde servitutter, vedtægter, ordensreglement, referat fra generalforsamlingen, regnskab, budgetter m.m.

Det årlige kontingent betales senest 31. august ifølge vedtægterne. Det henstilles, at betalingen tilmeldes PBS.

Beplantning langs rabatter skal beskæres, så rabatterne er brede nok til gæsteparkering og således, at man uden besvær kan gå ved siden af vejen. Bemærk at vejene er 8 meter brede – sommerhusejernes grunde starter 4 meter fra vejmidte.

Venlig Hilsen Bestyrelsen (revideret 05.08.2020)